O konkursie

Idea wystawy

My artyści, artystki i osoby artystyczne, cała nasza wspólnota, nieustannie zapuszczamy się w nieznane. Emocje, odczucia, doświadczenia, wiedza, myślenie i niemyślenie, inni; wszystkie te kategorie budują nie tylko jednostkowe mikroświaty. Mają one bowiem uniwersalizującą moc zadawania trudnych pytań, odkrywania zapomnianego, odkopywania, tego, co głęboko zakryte, wzruszają i dzięki inteligentnej ironii rozbawiają. Poprzez siłę sztuki potrafimy rozwiązywać problemy i budować ten świat, a także stwarzać go na nowo.

Testament Marii Dokowicz, naszej absolwentki z 1932 roku z początku pozwolił, by pierwsi laureaci i laureatki tego konkursu mogli wyjeżdżać na zachód Europy. Od wielu lat realizujemy jej wolę poprzez prezentację szerokiej panoramy twórczości młodych osób, co w sposób znaczący przyczynia się do aktywizacji procesów kulturotwórczych, a tym samym społecznych. To niezwykle ważne dla naszej wspólnoty akademickiej, ale i dla naszego Miasta.

Dlatego bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim osobom nominowanym znalezienia się w tym zaszczytnym gronie!

Wierzymy, że wystawa i poświęcona jej publikacja będą dla nas wszystkich znaczącym i długo pozostającym w pamięci doświadczeniem, o którym patronka naszej Uczelni Magdalena Abakanowicz pisała: “Ważne, aby sztuka spełniała funkcję nie dekoracji społeczeństwa, a przekazu tych treści, których wyrazić słowami nie możemy, a które są czytelne dla wspólnej nam wszystkich wrażliwości, delikatności i tych rejonów odczuwania, które bez znajomości języka łączą mieszkańców całej planety”.

Konkurs Dokowicz edycja 43

Antycypacja sztuki – 43. edycja Konkursu.

Maria Dokowicz

W 1977 roku w Dayton w Stanach Zjednoczonych zmarła Maria Dokowicz – absolwentka Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu). Artystka w swoim testamencie zapisała dziesięć tysięcy dolarów na fundusz stypendialny dla najlepszych dyplomantów, który z czasem przekształcił się w formułę prestiżowej, przyznawanej corocznie nagrody. Mimo zmiany wciąż żywa jest idea tego najważniejszego dla uczelni wyróżnienia, naznaczonego życiową postawą fundatorki.

Choć dziś wydarzenie to jest znane wszystkim w poznańskim środowisku artystycznym, to o samej fundatorce wciąż wiemy niewiele, a na pewno nie więcej niż możemy wyczytać z krótkiej noty w znakomitej książce Jarosława Mulczyńskiego Poznańska Zdobnicza: Dokowiczówna Maria (24 V 1909, Nieczajno k. Obornik – 4 IV 1977, Dayton, USA), po ukończeniu Szkoły Wydziałowej w Poznaniu, w l. 1926–1932 uczyła się w PSSZiPA w Poznaniu (absolutorium na Wydziale Rzeźby i Brązownictwa).

Następnie podjęła pracę w zakresie plastyki na terenie powstającego portu i miasta Gdyni oraz tworzyła rzeźby sakralne dla kościołów na Wybrzeżu. Okupację niemiecką spędziła w Warszawie, a po Powstaniu Warszawskim znalazła się w Niemczech, skąd później wyjechała do Paryża i dalej do Kanady. W latach 50. osiedliła się w Dayton w stanie Ohio (USA), gdzie prowadziła naukę rysunku i malarstwa. W testamencie przekazała Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu sumę 10 tysięcy dolarów, z której utworzono Stypendium im. Marii Dokowicz, przeznaczone każdego roku dla najzdolniejszych dyplomantów i dyplomantek uczelni.

Konkurs Dokowicz edycja 43

Antycypacja sztuki – 43. edycja Konkursu.