Kontakt

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Gmach budynku UAP

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu

Aleje Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

tel./ 618 552 521

www.uap.edu.pl
office@uap.edu.pl
promocja@uap.edu.pl

NIP: 778–11–28–625
Regon: 000275808

Facebook
Instagram